Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski

oraz

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

„Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu”

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018

Organizatorzy:

Wydział Nauk Społecznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

image0001

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

image007

Termin i miejsce obrad:

6 grudnia 2018

 Aula Kryształowa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner

Narodowe Centrum Kultury

nck_logo-poziom_kolor-rgb_auto_640x640

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości towarzyszącego logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”

logo_pl

Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizuje  od 2012 roku konferencje dotyczące idei uniwersytetu i znaczenia wiedzy naukowej w życiu społecznym. Konferencja “Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu” jest trzecią konferencją z cyklu, która odbędzie się w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Rocznica ta stanowi okazję do naukowej refleksji nad znaczeniem uniwersytetu jako ośrodka kultury intelektualnej narodów w perspektywie historycznej oraz współcześnie. Problematyka konferencji dotyczyć będzie miejsca uniwersytetu i wiedzy naukowej w życiu społecznym, możliwości rozwoju, jakimi dysponuje środowisko akademickie, dylematów systemowych i problemów, które mogą stanowić barierę dla rozwoju wiedzy naukowej i kształcenia akademickiego.

Do analizowanych zagadnień należeć będą:

  1. Znaczenie uniwersytetu w kształtowaniu kultury intelektualnej narodów w perspektywie historycznej oraz współcześnie
  2. Uniwersytet jako ośrodek kształtowania systemów wartości i tożsamości społecznej
  3. Perspektywa porównawcza polskiego systemu szkolnictwa wyższego w kontekście rozwiązań europejskich oraz światowych
  4. Współpraca uniwersytecka jako czynnik rozwoju społecznego i dyfuzji wiedzy naukowej
  5. Uniwersytet w relacji z otoczeniem społecznym: samorządami, organizacjami pozarządowymi, gospodarką, biznesem
  6. Etos pracy nauczyciela akademickiego a wymogi systemowe
  7. Młodzież akademicka jako podmiot kształcenia i wychowania
  8. Uniwersytet jako wspólnota ponad podziałami – postulaty i praktyka
  9. Wartości uniwersyteckie a społeczno-polityczne mechanizmy kontroli
  10. Uniwersytety ludowe jako miejsce budowania społeczeństwa obywatelskiego od podstaw

Językami konferencji będą język polski i angielski.

Po konferencji opublikowana zostanie wieloautorska monografia naukowa.

Program konferencji.